تبلیغات
غزل باران - علیرضا قزوه


تمام تیمچه ها پر شد از نقاب فروش

زمانه ای ست که حلاج شد طناب فروش


شهیدتر ز شهیدان بی کفن ، شاعر

غریب تر ز نویسنده ها، کتاب فروش


الا شما که به ییلاق خورد و خواب شدید

هماره اجر شما باد با کباب فروش


حراج عشق ببین در دکان سمساران

قمار عقل نگر در سرای قاب فروش


خروس ها همه چون مرغ کرچ خوابیدند

حکیمکان زمان اند قرص خواب فروش


نمانده حجب و حیایی، همین مان کم بود

همین که فاحشه ی شهر شد حجاب فروش


مده زمام دل خود به دست پیر هوی

مرو به کوی هوس پیشه ی خراب فروش


پی کدام عقوبت گناهکار شدیم

سیاه نامه تر از واعظ ثواب فروش


دریغ نغمه ی آرامشی به ما نرسید

که مطربان همه تلخ اند و اضطراب فروش


من از قبیله ی عباس های تشنه لبم

تو از تبار همین گزمگان آب فروش


بگو بلند شود موج غیرت دریا

چنان که باز شود مشت هر حباب فروش


زمانه ای ست که گل پوست می کنند اینجا

خوشا به ذوق تماشاگر گلاب فروش


سلام بر همه الا به قلب مغلوبان

سلام بر همه الا به انقلاب فروش


شما که خون دل خلق را پیاله شدید

شرور شهر شمایید یا شراب فروش؟


علیرضا قزوه

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ووگیگ